top of page

Segítség a bajban

"Mennyei Atyám, hiszek Benned, mint ég és föld Urában, a mindenség teremtőjében. Hiszek a te szent Fiadban, Jézusban. Hiszem, hogy Ő az egyetlen megváltó, aki szeret engem és életét áldozta buneimért. Most az Ő nevében jövök Hozzád. Kérlek, fogadj engem fiaddá! Bocsásd meg minden bűnömet, bocsásd meg tudatlanságomat! Most behívlak az életembe, légy az én Uram és vezérlőm! Küldd hozzám a Szentlelket, hogy barátommá és vigasztalómmá legyen! Add, hogy megérthessem a Te Igédet, és aszerint éljem ezután az életemet! Vezérelj engem a hívők olyan közösségébe, akik testvéreimmé váltak a Benned való hit által. Add, hogy bizalmam legyen Hozzád, és minden dolgaimat eléd vigyem, abban a hitben, hogy Te segíteni tudsz nekem. Köszönöm, hogy szeretsz engem, és most meghallgattál. A Jézus nevében! ÁMEN!"

Kedves látogató, kedves barátunk! 

Az alábbi néhány sorban segítséget szeretnénk nyújtani mindazok számára, akik valamilyen problémával küzdenek, segítséget remélnek, a hit dolgaiban még nem járatosak, de nyitottak Isten felé, és készek elfogadni a szívből jövő segítségünket. 

 

A keresztény hit alapja a Biblia, Isten Igéje, az Ő kinyilatkoztatása az emberek felé. 

„Isten a mi oltalmunk, és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban”. (Zsoltárok 46,2) 

 

Ez az Ige bátorítólag tud hatni, ha valaki hittel el tudja fogadni, hogy Isten segíteni akar Neki! Az Isten elé járulás alapfeltétele a hit. (Zsidókhoz írott levél 11,6) 

Egy másik Ige ezt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot (benne Önt), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen”. (János evangéliuma 3,16) 

Jézus azért jött, hogy helyreállítsa az emberek életét. Azért halt meg a kereszten a világ bűneiért, hogy Isten új életet adhasson azoknak, akik Fia által Őhozzá járulnak. Csak ez az egyetlen út létezik. Jézus világosan mondja önmagáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához csak én általam”. (János evangéliuma 14,6) 

 

Amennyiben Ön ezt az utat választja kérem, mondja el hangosan a következő imádságot:

Ha elmondta ezt az imát, és szívből tette, akkor biztos lehet benne, hogy Jézus az Ön szívébe költözött, és Ön Isten gyermeke lett. Innentől kezdve bizalommal járulhat Ő elé, mint gyermek az atyja elé. Kérhet Tőle segítséget. Teheti ezt a saját szavaival, nem kell, hogy valamilyen könyvből imádkozzon. Isten megérti Önt! 

Amennyiben további segítségre van szüksége, szívesen segítünk Önnek, ha levelet ír nekünk. Elérhetőségeket itt a honlapon talál. Isten áldja meg az Ön életét! 

Imádság minták 

Az előző írásban már említettem, hogy az ember a saját szavaival is imádkozhat, mégis segítség lehet azoknak egy-egy imaminta, akik most kezdik segítségül hívni az Úr nevét! Egy idő után már nem lesz erre szükségük, addig viszont élhetnek vele. 

Imádság betegség esetén

Mennyei Atyám, eléd járulok az én betegségemmel (nevezze meg)! Hiszem, hogy Te vagy a gyógyító, aki teremtettél engem és ismered a testem minden szervét. Kérlek most, hogy gyógyíts meg engem és tégy egészségessé! Köszönöm, hogy meghallgattál engem! ÁMEN!

Ugyanezt az imádságot elmondhatja rokonáért, gyermekéért, házastársáért. Nevezze meg őt és a betegségét, és hittel járuljon a Mindenható Isten elé!

Imádság kapcsolatok helyreállásáért

Mennyei Atyám, a Te fiad a Jézus nevében jövök most Hozzád. Imádkozom a házasságom helyreállásáért, a kapcsolataim helyreállásáért. Bocsásd meg, amiben én vétkeztem. Kész vagyok a hibáim kijavítására. Kész vagyok a megbocsátásra, azok felé, akik megbántottak engem. Segíts meg engem az elhatározásomban, és adj erőt a kivitelezésére is. Kérlek, hogy munkáld azok szívét is, akikkel ily módon rendeznem kell a dolgaimat. Köszönöm a meghallgatást! Ámen! 

Imádság tiszta lelkiismeretért

Mennyei Atyám, jövök most eléd bűnbánattal, mert nem tiszta a lelkiismeretem. Tudom, hogy vétkeztem ellened és mások ellen (sorolja fel), amit nagyon bánok. Kérlek, bocsásd meg vétkemet és szabadítsd fel lelkiismeretemet a bűn terhe alól. Köszönöm, hogy Jézus meghalt minden bűnömért, és kifizette annak árát. Az Ő érdemében kérem most bocsánatodat. Segíts meg, hogy ne essek vissza, és tégy engem teljesen szabaddá! Köszönöm, hogy meghallgattál, a Jézus nevében. Ámen! 

Imádság gyászban, vagy tragédia esetén

Mennyei Atyám köszönöm, hogy fájdalmaimmal jöhetek Hozzád, mert Te megértesz engem. A Te szívedet is átjárta a fájdalom, amikor Fiadat, Jézust megölték a kereszten. Köszönöm, hogy együtt tudsz érezni velem. Kérlek, jöjj közel hozzám és vigasztald meg a szívemet. Szükségem van a Te békességedre! Adj erőt nekem, hogy fel tudjam dolgozni, ami történt. Őrizz meg a lázadástól, a vádolástól, segíts, hogy el tudjam fogadni a Te akaratodat! Kérlek, ölelj át engem a Te szereteteddel, hogy érezhessem, hogy Te velem vagy most is! Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen!

A fenti imaminták alapján, bármely más helyzetben imádkozhat és kérheti Isten segítségét. Kívánom, hogy tapasztalja meg, hogy a személyes Isten, személyesen Önnek válaszol, és megsegíti Önt. Isten áldja meg életét, munkáját, szeretteit! Jézus szereti Önt! 

 

Nyeste Ferenc OIH vezető

bottom of page